I. kategorie

22. Mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže

I. kategorie - do 20 let (narození v roce 2004 a později)

1. kolo: Volný program (8–12 min.), musí obsahovat jednu skladbu z období renesance nebo baroka

Finále: Volný program (12–16 min.)


Ceny

1. cena

2. cena

3. cena

Cena poroty za mimořádnou interpretaci skladby ve finálovém kole

Cena pro nejlepšího českého účastníka


Podmínky

Hra zpaměti a dodržení stanovených časových limitů. Není dovoleno opakovat stejnou skladbu ve více kolech. Titul "Laureát Mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora 2024" se přiznává nositeli 1. ceny v I. kategorii. Porota má právo některou z cen neudělit, nebude-li dosaženo odpovídající umělecké úrovně. Ceny za 1. až 3. místo jsou nedělitelné, lze je udělit pouze jednou, případně neudělit. Rozhodnutí poroty o udělení ceny je konečné.