Mistrovské kurzy

Každý aktivní účastník uvede v přihlášce tři lektory, u nichž by chtěl mít hodinu. Garantujeme nejméně jednu hodinu u lektora dle přání. Aktivní účastníci kurzu mají nárok na dvě lekce (á 40 min.) u dvou různých lektorů. Pasivní účastníci mají nárok na náslechy v hodinách.

S harmonogramem budete seznámeni vždy s jednodenním předstihem, detailní informace k průběhu soutěže a mistrovských kurzů budou prezentovány 2. července v 17.45 hod. v Refektáři Jezuitské koleje v Galerii Středočeského kraje, před koncertem Chiawei Lina.