Soutěžní poplatek

Poplatek

Aktivní účastníci: 2200 Kč (I. kategorie), 2400 Kč (II. kategorie)

V ceně je zahrnuto: startovné, 2 lekce v mistrovských třídách, volný vstup na všechny koncerty.

Pasivní účastníci: 600 Kč

V ceně je zahrnuto: náslechy v mistrovských třídách, volný vstup na všechny koncerty.


POZOR!

Omezená kapacita. Pro zařazení do soutěže je rozhodující datum odeslání řádně vyplněné přihlášky (do 31. května 2019 včetně). Harmonogram jednotlivých soutěžních kol bude zveřejněn na webových stránkách www.guitarkutnahora.cz dva týdny před začátkem soutěže.


Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu nebo emailem:

Petr Saidl

Boháčova 561

530 03 Pardubice

Česká republika


e-mail: teamkutnahora@seznam.cz

web: www.guitarkutnahora.cz

facebook: www.facebook.com/guitarkutnahora


Záloha ve výši 750 Kč je splatná do 31. května 2019. Tato záloha je nevratná a je součástí poplatku aktivních účastníků. Aktivní účastníci zaplatí zbývající obnos při prezenci, jinak nebudou zařazeni do soutěže. Pasivní účastníci zaplatí celou částku při prezenci.


Bankovní spojení pro zaslání zálohy:

19-0444212389/0800

IBAN: CZ03 0800 0000 1904 4421 2389, BIC: GIBACZPX

Var. symbol: 526203312

Důležité: Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno a zemi původu soutěžícího!